Åkeriet H&T Liimatainen Oy

H&T Liimatainen Oy är ett erfaret och säkert åkeri som transporterar farligt gods. När du beställer en kemikalie- eller ADR-transport från oss, kan du vara säker på att allting fungerar såsom överenskommet. Vi ansvarar för kemikalietransporter av farligt gods i Finland och i de övriga nordiska länderna. 

H&T Liimatainen Oy

Storgårdsvägen 2, 68800 KÅLLBY

Tel. +358 40 527 1354
Fax +358 6723 4244
FO-nummer: 0181565-8

Försäljning och transportofferter

Markus Liimatainen

markus.liimatainen@htliimatainen.fi

+358405271354

Transportkoordination och transportbeställningar

Sami Hämäläinen

tilaukset@htliimatainen.fi

+358403519718 

Ekonomiförvaltning

Piia Liimatainen
piia.liimatainen@htliimatainen.fi

+358045110436

Blev du intresserad? Kontakta oss!