Åkeriet H&T Liimatainen Oy

H&T Liimatainen Oy är ett erfaret och säkert åkeri som transporterar farligt gods. När du beställer en kemikalie- eller ADR-transport från oss, kan du vara säker på att allting fungerar såsom överenskommet. Vi ansvarar för kemikalietransporter av farligt gods i Finland och i de övriga nordiska länderna. 

H&T Liimatainen Oy

Storgårdsvägen 2, 68800 KÅLLBY

Tel. +358 40 527 1354
Fax +358 6723 4244
FO-nummer: 0181565-8

Försäljning och transportofferter

Markus Liimatainen

markus.liimatainen@htliimatainen.fi

+358405271354

Transportkoordination och transportbeställningar

Hanna-Leena Hirvonen ja Markus Liimatainen

tilaukset@htliimatainen.fi

+358403519718

Ekonomiförvaltning

Piia Liimatainen
piia.liimatainen@htliimatainen.fi

+358045110436

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Liimatainen H & T Oy
Ruokolahdentie 4
68660 Pietarsaa 

FO-nummer: 01815658
Telefonnummer: +358 40 527 1354

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.