Säker tankbilstransport

Har du behov av tankbilstransport i Finland eller i de övriga nordiska länderna? Åkeriet H&T Liimatainen Oy utför tankbiltransporter med yrkeskompetens. Den gedigna erfarenheten av tankbilstransporter har gjort os till en pålitlig samarbetspartner för såväl kommuner och företag som för olika grenar inom industrin. Våra erfarna förare och den fina transportutrustningen säkerställer att din transport kommer fram till destinationen såsom överenskommet.

Vad transporterar vi?

  • Lut
  • Syra
  • Lim
  • Stärkelseuppslamning
  • Väteperoxid
  • Lösningsmedel
  • Oljor
  • Flambara vätskor
  • Specialkemikalier för kemiindustrin

Åkeriet H&T Liimatainen Oy betjänar - fråga mer!

Åkeriet H&T Liimatainen Oy betjänar professionellt. Kontakta oss genom att skicka ett meddelande eller genom att ringa numret 040 5271 354.