Säker ADR-transportutrustning

Åkeriet H&T Liimatainen Oy transporterar säkert i alla situationer. Kemikalie- och ADR-transporterna tas bekvämt om hand av ett proffs som följer tidtabellerna. Vår transportutrustning omfattar 14 fordonskombinationer som lämpar sig för transport av flytande kemikalier, med andra ord kan du vara säker på att din transport med vår hjälp är framme i tid enligt den överenskomna tidtabellen. Kontakta en professionell ADR-förare!

Modernt och funktionellt

Vi underhåller och förnyar regelbundet våra tankbilar för att säkerställa säkra transporter. Säkerheten är det viktigaste i vårt arbete. Medellivslängden på våra bilar är ungefär fyra år, dvs. transporterna sköts med säkerhet.

Mångsidiga transporter av flytande ämnen med tankbil

Våra tankbilar lämpar sig för transporter en mångfald av flytande ämnen, vi transporterar till exempel: lut, syror, lim, stärkelseuppslamning, fyllnadsmedel, lösningsmedel, oljor, flambara vätskor samt vidareförädlade specialkemikalier för kemiindustrin.

En del av våra tankbilar är utrustade med en blandare som möjliggör transport av fallande produkter.

Kontakta oss - vi berättar gärna mer om hur ADR-transporterna framskrider!

Åkeriet H&T Liimatainen Oy transporterar farligt gods i enlighet med kundens behov. Vi verkar i hela Finland, men vi transporterar gods även i de övriga nordiska länderna.

Kontakta oss och avtala om en ADR-transport som fungerar!